Support
chairrich
099-4265498
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

chairrich

1.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล รัตนธิเบศร์  เลขที่บัญชี  365 221 237 8 

      ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์

 

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเตาปูน เลขที่บัญชี 750 214 513 9

      ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์

 

3. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาลุมพินี เลขที่บัญชี 124 411 107 4

     ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์