Support
chairrich
099-4265498
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การยศาสตร์

วันที่: 24-12-2013

เกี่ยวกับการยศาสตร์ที่ควรรู้

สำหรับการยศาสตร์ จะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพของงานหรือสภาพของพื้นที่การทำงานหรือลักษณะการทำงานให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยให้มีความเหมาะสมอย่างเป็นระบบ

ซึ่งการยศาสตร์นั้นจะเป็นศาสตร์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ หลายแขนงด้วยกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการรวมเอาวิชาต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมไปถึงสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์นั้น จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาและการปรับปรุงสภาพของการทำงาน ลักษณะของความเบาหรือว่าความหนักของการทำงาน การเลือกใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน

 

ด้วยลักษณะการทำงานต่างๆ ของคนเรานั้นจะมีท่วงท่าและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแล้วในลักษณะการทำงานบางอย่างนั้นก็จะพบเห็นได้ว่า มีความเมื่อยล้าเกิดขึ้นได้ ถ้าใช้ท่าทางที่ผิด โดยมากแล้วจะเกิดจากการยกของหนักโดยไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง ดังนั้นแล้วจึงต้องมีการกำหนดท่าทางในการยกให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างของกระดูกสันหลังนั้นผิดรูปหรือเสียรูปไปนั่นเอง ซึ่งก็จะเน้นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และก็ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นนั่นเอง

การทำงานในด้านต่างๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นภายในหรือจะเป็นภายนอกสถานที่แล้วนั้น ก็จะสามารถที่จะพบเห็นได้ว่ามีการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการเมื่อยล้า ปวดหลังหรือตามข้อต่างๆ ซึ่งสาเหตุของอาการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากผลของการทำงานที่ผิดหลักของการยศาสตร์ อย่างเช่น การยกของหนักๆ ท่าทางในการนั่งทำงาน หรือจะเป็นการทำงานในกระบวนการผลิตต่างๆ เป็นต้น

โต๊ะสำหรับทำงาน (Desk)

  • โต๊ะทำงานที่ใช้กันอยู่ในสำนักงานโดยทั่วไปแล้วนั้นก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม บางแบบนั้นก็จะมีลิ้นชักติดอยู่ที่ผิวโต๊ะด้วย และเมื่อมีเทคโนดลยีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง นักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของโต๊ะนั่งทำงาน เพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการ โดยจะต้องสามารถรองรับกับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานอื่นๆ ได้ด้วย อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (Printer) จอมอนิเตอร์ แป้นพิมพ์ โทรศัพท์ สแกนเนอร์ ไมค์โครโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะต้องมีอยู่บนโต๊ะ
  • ความสำคัญของความสูงของโต๊ะทำงาน : สำหรับโต๊ะทำงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสำนักงานนั้น ส่วนใหญ่แล้วขาโต๊ะจะสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้ เพื่อรองรับการใช้งานของแต่ละบุคคลให้นั่งทำงงานได้่อย่างพอดีไม่ต้องก้มหรือเงยให้เกิดความเมื่อยล้าซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ผิวของโต๊ะนั้นจะต้องไม่เกิดการสะท้อนแสงพอจะรบกวนสายตาในขณะทำงานอยู่ และถ้าเป็นแบบที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ควรที่จะมีแผ่นรองเม้าส์และจะเป็นการดีถ้ามีถาดรองคีย์บอร์ดด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะให้หน้าจอมอนิเตอร์อยู่ใกล้กับระดับสายตา และสามารถที่จะพิมพ์บนแป้นพิมพ์และใช้เม้าส์ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น และตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้กำหนดความสูงไว้นั้น จะอยู่ที่ 720 มิลลิเมตร โดยการวัดจากพื้นถึงผิวหน้าของโต๊ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นบุคคลโดยทั่วไปนั้นจะมีส่วนสูงที่ไล่เรี่ยกัน เว้นไว้ในกรณีที่ผู้ที่มีความสุงมากๆ คนพิการ หรือบุคคลที่มีตัวเล็กๆ ก็จะไม่เหมาะกับโต๊ะที่มีความสูงในระดับนี้ ในการแ้ก้ไขในกรณีนี้ อาจจะใช้วิธีการปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะต้องนั่งทำงานแล้วหลังจะต้องตรงพอดี โดยสามารถเทียบเคียงได้กับผิวโต๊ะและคีย์บอร์ดพิมพ์งาน และควรที่จะมีที่วางเท้าด้วย เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีศักยภาพ