Support
chairrich
099-4265498
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สัญลักษณ์การใช้งานของเก้าอี้สำนักงาน

วันที่: 08-10-2013

  ปรับโยกเอนเฉพาะพนักพิงหลังเท่านั้น

 

    ปรับที่นั่ง สูง-ต่ำ  ด้วยไฮโดรลิค

 

    ปรับโยกเอนหลัง  และล๊อคการเอนได้

 

   ปรับโยกเอนโดยแยก ที่นั่งและที่พิง

  รับประกันระบบไฮโดรลิค และ ก้อนโยก (Mechanism) 

                              เท่านั้น  (ไม่รวมถึง ขา / แขน อุปกรณ์อื่นๆ หรือ วัสดุห่อหุ้ม)